ناهار خود را سرمیز سفارش دهید

سرویس ارائه غذای شرکتی و پرسنلی

با ما سـر میـز بنشینید

سرمیز به شما برنامه غذایی منظم ارائه میده و فقط کافیه شما از بین دو غذای روزانه یکی را انتخاب و با همکاراتون سرمیز میل کنید

عصرانه کاری سرمیز میتونه پیشنهاد خوبی برای دور هم جمع شدن و بررسی پیشرفت کار پرسنل باشه

ثبت نام

سـرمیز بـه شـما برنامـه غذایـی منظـم ارائـه میـده و انتخاب و با همکاراتون سرمیز میل کنید.

ثبت سفارش

هـر نفـر جداگانـه ناهـار را انتخـاب کـرده و کنـار همکاراتون میتونید مشغول خوردن ناهارتون

دریافت غذا

شـما در طـی یـک دوره غذاتونـو سـفارش میدیـن و در آخر دوره یکجا هزینه را پرداخت می کنید

مزایای سـر میـز

وقتی سر میز هستین ...

پیک رایگان

تنوع غذایی از سرمیز با تحویل به موقع بدون پرداخت هزینه پیک

تخفیف ویژه

کمترین قیمت ولی با در نظر گرفتن بهترین کیفیت

پشتیبانی کامل

در تمام مراحل سفارش تا تحویل غذا تیم پشتیبانی سرمیز کنار شماست

کنترل کیفیت

بـررسـی کـیـفیـت غــذا تـوسـط کـارشـنـاسـان تـغذیـه سـرمیـز

پرداخت آنلاین

قابلیـت پرداخـت آنلایـن و نقـدی در هـر دوره و یا هنگام تحویل

برتـرین پکیـج ها

سرمیز فرصت تجربه یک ناهار دور هم

جوجه کباب

۱۰

سبزی پلو با ماهی

٩

مرصع پلو

۸

باقالی پلو با ماهیچه

۷

کباب برگ

۶

عدس پلو

۵

بـزودی

دانلود نسخـه موبـایل

سفـارش آنلاین غـذای سازمانی از طریق اپلیکیـشن برای اولین بار در ایـران

شرکت هایی که با ما سـرمیـزهستند
رستورانهایی که غذا را سـرمیـزمی آورند